Convocatoria

Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) convoca os Premios Mil Primaveras, coa finalidade de valorar, recoñecer e difundir accións, campañas, programas e proxectos que teñen como obxectivo principal a posta en valor e o fomento da lingua e a procura do incremento do seu uso e/ou prestixio, en xeral ou en ámbitos determinados. Deste xeito, preténdese recoñecer e proxectar o traballo ben feito no ámbito da normalización lingüística, valorar e difundir proxectos positivos e seleccionar boas prácticas que poden servir como modelos.

Poden optar a estes premios todas as accións, campañas, programas e proxectos que teñen como obxectivo principal a posta en valor e o fomento da lingua e a procura do incremento do seu uso e/ou prestixio, en xeral ou en ámbitos determinados, que foron e/ou son desenvolvidos por servizos de normalización lingüística (SNL) de administracións públicas e entidades privadas, por equipos de normalización e dinamización da lingua galega dos centros de ensino e por asociacións ou outras entidades públicas ou privadas, e que tivesen vixencia, total ou parcialmente, en 2017, 2018 ou 2019.

Categorías

Concederanse os seguintes premios:

  • Premio ao mellor proxecto estabilizado: escollido entre aqueles que se leven desenvolvendo durante, polo menos, cinco anos.
  • Premio ao mellor proxecto novo: escollido entre aqueles nacidos en 2017 ou despois.
  • Premio á mellor comunicación e impacto: escollido por acadar un grande impacto social e por supor un modelo positivo de comunicación.
  • Premio ao proxecto máis innovador: escollido atendendo á innovación da súa maneira de intervir, da súa linguaxe, do seu ámbito de actuación etc.
  • Premio ao mellor proxecto de fomento do galego na infancia e/ou mocidade: escollido entre aqueles que teñen como obxectivo principal a socialización en galego da infancia ou da mocidade, como poboación destinataria prioritaria na normalización lingüística para garantir o futuro da lingua.
  • Premio ao mellor proxecto de fomento do galego nun ámbito sectorial (por exemplo, no ámbito socioeconómico, no das novas tecnoloxías, no audiovisual etc.): escollido entre aqueles que teñen como obxectivo principal a procura do incremento do uso e/ou prestixio do galego nun ámbito sectorial concreto.

Como inscribirse

A inscrición de proxectos para optaren aos premios debe facerse a través do formulario habilitado na pestana Inscricións.

A inscrición debe ser feita pola entidade responsable da acción, campaña, programa ou proxecto. Cada entidade pode rexistrar cantas propostas queira, sempre que sexan da súa responsabilidade e cumpran cos requisitos da convocatoria.

A inscrición de cada proposta faise de maneira xeral aos premios, non a unha categoría concreta.

Prazo de inscrición

Do 2 de abril ao 17 de maio de 2019.

Xurado

O xurado estará formado por técnicos/as de normalización lingüística e persoas con recoñecida capacidade en ámbitos como a planificación lingüística, a intervención social, a xestión de proxectos sociais e/ou a comunicación, e será nomeado pola CTNL.

Entrega do premio

O premio non ten dotación económica pero si incluirá a entrega dun galardón identificativo. O acto de entrega de premios terá lugar nunha data e lugar que se determinará con suficiente antelación. A relación de proxectos premiados darase a coñecer con antelación a ese acto.

Descargas