Os premios

Os Premios Mil Primaveras créanse coa finalidade de valorar, recoñecer e difundir accións, campañas, programas e proxectos que teñen como obxectivo principal a posta en valor e o fomento da lingua e a procura do incremento do seu uso e/ou prestixio. Con estes premios preténdese recoñecer e proxectar o traballo ben feito no ámbito da normalización lingüística, dar visibilidade a proxectos positivos e seleccionar boas prácticas que poden servir como modelos.

Os obxectivos dos Premios Mil Primaveras son:

  1. Recoñecer o traballo ben feito no ámbito da normalización lingüística.
  2. Transmitir unha imaxe positiva do labor de promoción do uso e prestixio da lingua.
  3. Valorar externamente accións, proxectos ou campañas, seleccionar as mellores e sinalalas como modelos que poden ser imitados.
  4. Difundir o traballo que se realiza a prol da lingua galega.

O premio contará con seis categorías para abranguer propostas diversas e diferentes colectivos e ámbitos sociais:

  • Premio ao mellor proxecto estabilizado
  • Premio ao mellor proxecto novo
  • Premio á mellor comunicación e impacto
  • Premio ao proxecto máis innovador
  • Premio ao mellor proxecto de fomento do galego na infancia e/ou mocidade
  • Premio ao mellor proxecto de fomento do galego nun ámbito sectorial (por exemplo, no ámbito socioeconómico, no das novas tecnoloxías, no audiovisual etc.)

 

En cada unha das categorías recoñecerase unha acción, campaña, programa ou proxecto. O premio non terá dotación económica; consistirá no recoñecemento e difusión do proxecto como modelo positivo para o traballo en normalización lingüística.

Crea os Premios Mil Primaveras a Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL), coa colaboración económica da Deputación Provincial de Pontevedra.