Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integradora

Listaxe de proxectos

Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integradora

Proxecto integrado de centro que ten como obxectivo crear novas dinámicas para mellorar a faceta máis humana do alumnado. Aséntase en catro eixos de contidos nucleares: 1. lingua galega, 2. manifestacións culturais galegas, 3. perspectiva de xénero (visibilidade da muller como creadora e transmisora), 4. diversidade (sexual, funcional e cultural). O tratamento que se adoptou é transversal para todos os cursos e para moitas materias. Trabállanse múltiples produtos finais e en formatos diversos (TIC, audiovisual, música, exposicións, xogos, actuacións, etc.) que se van ver materializados durante o curso, pero que especialmente teñen a mirada posta no mes de maio, mes das letras galegas. Creado a inicios do curso escolar 2018-2019.

Edición: Primeira edición
Entidade: IES de Soutomaior
Premiado na categoría: Premio ao mellor proxecto novo
Premiado no ano: 2019

Proxecto detallado

Ligazóns a vídeos

Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integradora
Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integradora
Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integradora
Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integradora
Falemos de ti e min: a cultura galega desde unha perspectiva integradora